Affärsidé

(Tillbaks till intressanta ämnen)

http://www.ekonomikonsulter.se/affaerside.asp skriver:

Ett företags affärsidé brukar indelas i tre delar:

1. Övergripande affärsidé (övergripande mån, inriktning och filosofi)

2. Yttre affärsidé (precisering av kunder och produkter, vad företaget ska erbjuda)

3. Inre affärsidé (hur företaget ska genomföra den yttre affärsidén)

Stämmer detta? I denna definition har man stoppat in väldigt mycket i begreppet affärsidé. Vidare skriver man:

En bra formulerad affärsidé ska helst vara så kort som möjligt, men ändå försöka svara på frågorna vad?, för vem? och hur? på ett begripligt sätt.

Rent tekniskt kan detta vara rätt, men det skymmer ändå bilden av vad en affärsidé är i ett företags livscykel. En affärsidé är mycket mer än bara en mening. Det är också en överenskommelse, ett kontrakt, mellan parterna i ett företag: kunderna, investerare, anställda. Som sådant kan det ändras, omtolkas, utvecklas - och missförstås. I ett startskede är dessutom en affärside bara en arbetshypotos som måste bekräftas eller förkastas av marknaden

Det betyder också att affärsidéen är något organiskt som växer. Att skriva ned en affärsidé är som att skriva ned en kärleksförklaring. Den må vara sann för stunden och två personer kan ha kommit överens om det som står där ska gälla, men i samma sekund som bläcket torkat har affärsidéen börjat växa och ändra på sig. Det är inte orden på pappret som är det egentligt viktiga utan vad de två personerna egentligen känner för varandra. Din uppfattning om vad ditt företags affärsidé är kan skilja sig totalt från vad dina kunder tycker. Faktum är att varje kund du har kan ha en alldeles egen uppfattning. Vad är då poängen med att skriva ned den?

Affärsidé är ett vedertaget begrepp men det går att ifrågasätta dess egentliga nytta då det är så spretande. Det finns närliggande begrepp som kan vara bättre och mer tydligt riktade mot en viss grupp av ett företags intressenter. Exempelvis Guy Kawasakis mantra eller ett klassiskt mission statement.

Många etsar också fast sin affärsidé i sten och anlägger ett närmast industriellt perspektiv på företagsbyggande. Att utveckla företaget blir som att följa en mall: skriv ned din affärsidé, skriv din affärsplan, implementera. I verkligheten kan det vara bättre att börja från andra hållet.

Websmurfar kan dela sina affärsidéer med andra under delade affärsidéer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License